CONCLUSIONS: Twitter com eina per l’avaluació del procés lector

English: Nokia 9210 Communicator

English: Nokia 9210 Communicator (Photo credit: Wikipedia)

Al principi del treball ens van formular tota una sèrie de preguntes, amb la intenció de donar llum al procés lector, interessant-nos més el procés de reflexió, relació, motivació,i conversa que s’establia entre ells que no el producte final que podía estar recollit en una presentación o una exposició oral.

Després de l’anàlisi de cadascuna de les parts, de les activitats que complementen el treball portat a Twitter podem arribar a dir que les conseqüències són de diferents tipus: les vinculades amb les competències acadèmiques, les vinculades a les competències personals i socials, així com el foment de la lectura.

Competències acadèmiques

Dins que aquestes competències estem referint-nos per exemple a la millora de l’ortografia. La gran majoria de l’alumnat té com llengua materna el castellà i el context social on es relacionen predomina el castellà, la qual cosa fa que encara que al llarg de la seua vida acadèmica el valencià ha sigut llegua vehicular en alguens matèries, l’ús a l’hora d’escriure sempre presenta problemes, encara que no general, sí en alumnes determinats.
Consolidació dels conceptes textuals treballats, al procés de lectura les característiques que determinen als textos com narratius (tipus de narrador, temps, espai de l’acció). Però també una predisposició cap a temes de carácter més teóric que pot restar més allunyats de la seua realitat com poden ser els temes de sociolingüística, que van introduir-los a través d’una pràctica de pressa d’apunts amb twitter a classe amb dos sessions. La interacció, participació i motivació de l’alumnat es multiplica en relació a la participació en una classe ordinària.
La participación activa de l’alumnat, buscant el tuit precís, llegint els dels seus companys i generant fins i tot converses entre ells. l’alumnat que pot ser menys participatiu a la classe ordinària, es presenta molt més actiu i participatiu.
Segons les rúbriques que hem anat utilitzant en funció de l’activitat, les competències lingüístiques d’expressió, comprensió oral han sigut avalaudes i cada alumne ha pogut realitzar els seus avanços d’una forma individualitzada, alhora de fer un traball col·laboratiu. Aquest ús de les Rúbriques implica que l’alumnat realitza la seua pròpia autoavalaució, i en ocasions una avaluació entre iguals.

Competències Socials i personals.

El treball ha introduït la competència social a través de la interacció dels alumnes en totes les fases de l’avalaució del procés lector, però també a través de totes les activitats que s’han portat a terme dins de la clase. Aquestes interaccions fomenten la participació entre l’alumnat, així com el fet de afavorir el desenvolupament de l’autoestima i en conseqüència la reafirmació de la seua persona. Les interaccions entre l’alumnat és molt positiva valorades per ells mateixos com a tal, ja que podiem verbalitzar les seues opinions sobre el llibre que estaven llegint.

Dins de les competències socials, el fet de poder realitzar valoracions dels seus companys, fica a l’alumnes en el rol docent, aplicant les funcions d’avaluar en detrminades moments. Evidentement apareixents tuits de cola·laboració per realitzar bé les accions, per exemple ajudant-se amb els tuits, l’ús dels hasthags que al principi havia algunes confusions.

Podriem inserir dins de la competència social i personal, la motivació pel treball. L’alumnat realitza una mitjana de 350 tuits fins 600 en tot el curs (alumnes més actius). És evident que les sessions que treballaven la presa d’apunts amb tuits, fa a les últimes sessions que treballaven el concepte de sociolingüística un percentatge de participació molt significatiu: en 110 minuts de classe, dos sessions seguides amb els dos grups, es realitzen 500 tuits, la qual cosa suposa que hi ha 4,5 tuits per minut. Alguna vegada hem tingut una classe on cada minuts tinguerem a 4 participants que alcen la mà per participar?.
És motivador per l’alumnat l’ús dels teléfons mòbil a l’aula, i és una tecnologia que cal fomentar sempre que es puga, fent un ús responsable dins de l’aula.

Pel que fa al desenvolupament personal també hen d’introduir el desenvolupament del pensament crític, sobretot al treballar la competència cultural, ja que hi ha alumnat que intenta sempre relacionar els relats amb les situacions socials que estem vivint, expressant-lo al Twitter, arribant a establir-se converses que resten registrades.

A la mateixa vegada que desenvolupem el sentiment d’autoafirmació personal, estem recolçant el sentiment de grup, que treballa per assolit un objectiu comú, d’aquesta forma el fet de compartir entre ells és molt més fàcil i sense recels, no hi ha un sentiment de competivitat , sinò de cola·laboració, animant-se fins i tot, a continuar esforçant-se per realitzar el treball, seguir amb la lectura.

Foment de la lectura

Un dels aspectes que més s’han desenvolupat a través de les interaccions és el foment de la lectura a través de les recomanacions que ells mateixos es realitzaven com lectors, afegint la raó del perquè els agradarà. Hi ha alumnes sense cap pudor descobrir els sentiments que els ha generant la lectura (He terminat amb #llms2, vaig a continuar amb #llms3. No vull finalitzar, és la primera vegada que sent això. Estic boja?).

Descobriment d’autors i per extenció la nostra literatura i les ganes de llegar altres títols d’aquestos autors, com és el cas de Quim Monzó, ja que hi ha molts alumnes que no havien llegit res de l’autor, i a les valoracions finals afirmen que volen continuant llegint més títols.

Aleshores hem assolit la intenció primigènia de “contagiar” el virus de la lectura, hem pogut anar observant a través del tuits de l’alumnat què els porta a triar un llibre, com poden canviar la seua primera impressió no massa favorable cap a una valoració molt positiva. Hem llegit a Twitter les frases que més han copsat el cor dels estudinats, i com han relacionat la situación del llibre amb la realitat actual. Hem llegit, millor dit, hem anant llegint amb l’alumnat de la mà d’un telèfon mòbil. Present i passat, millor dit, present i futur a la mà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s