Compartir per Crèixer, Col.laborar per aprendre: Filosofia i Valencià amb un únic text

El fet de portar a terme l’ús de Twitter com eina a l’aula, va fer que al mes de juliol compartira la meua experiència amb els meus companys docents d’altres centres docents del @Gruposorolla. Amb aquest compartir va surgir la proposta de col·laboració per treballar conjuntament, però més que nosaltres docents, fora el nostre alumnat que tinguera la possibilitat de compartirentre ells.

Una idea estava molt present:Donar l’oportunitat l’alumnat el poder eixir de l’aula virtualmente, el treballar d’una forma col.laborativa amb altres persones amb un mateix objectiu, com molt possiblement, hauran de treballat en un futur, i a més usant les eines que les TIC’S ens donen. Aquesta idea va arrelar i un company de Devesa Carlet, va afegir-se a la iniciativa. Cal aprendre per compartir, i aquest va ser el meu aprenentatge basat en l’experimentació del curs passat: a l’alumnat cal guiar-los perquè ells pugan fer el seu propi aprenentatge; per això pense que un dels principals reptes. Aquesta situació podem faciliar-la amb la configuració de les rúbriques d’avalaució, que en la mesura del possible han de servir per realitzar una autoevalaució i una co-avalaució als companys de feina.
El repte era trobar un activitat per compartir entre les dues materies que cadascú donava al segon de batxillerat:i Història de la filosofia i llengua i literatura vlalenciana. Calia concretar la rúbrica d’avalaució en un únic document i que tinguera una coherència. Aleshores van centrar l’atenció als textos modalitzat, i per això van agafar un text del filòsof Descates, el capítol primer (http://sdrv.ms/18xeiKu). Ací vos deixe la rúbrica d’avalaució:http://sdrv.ms/1byu7lJ

La idea que vam concretar finalment va ser: compartir un text de Descartes el capítol primer on parla sobre els seus estudis. L’alumnat ha començat a piular a la classe devalencià aspectesde la modalització del text gràcies a l’hashatg #txtDe, a les 8:20 del matí des del centre Martí sorolla; per passar a les hores centrals a l’alumnat de Devesa Carlet.

gràfic de participació del primer dia de l'activitat

gràfic de participació del primer dia de l’activitat

Un dels aspectes que més hem desenvolupat en aquesta activitat és el fet de la segona sessió on centren l’atenció en la competència social i cultural; sobretot en el tema de la interacció de l’alumnat perquè entre ells puga generar-se una conversa, un compartir per aprendre.
L’alumnat ha d’aprendre a treballar d’una forma col·laborativa, compartint les seues reflexions (encara que siga només a 140 caràcter, ja que així també es teballa la capacitat de sintesi) així com construir activitat que pugan desenvolupar i consolidar les competències del segle XXI.
Del futur coneixem molt poc, però hem de preparar als nostres estudiants en les capacitat de poder fer, crear, innventar, no en la reproducció del segle XIX. Fa uns dies vaig llegir a Twitter que: “ l’escola Innovadora és aquella que s’adapta allò que està passant fora” @alfredohernando, i estic totalment d’acord. Si volem una Revolució a l’escola, motivar als nostres alumnes hem de trobar el just equilibri entre la motivació de les noves Tecnologies i allò que volem que aprenguen.
És molt gratificant estar a l’aula, en un silenci absolut, i només has dit:” Tiguem el text,no?. tinguem la rúbrica d’avalaució, doncs a piular amb el telèfon mòbil”, i tothom començat a treballar per arribar als tuits que s’havia determinat. Miraven pantalles de telèfons, o dels ordinadors que també hem portat, pero tothom estaven a la tasca i amb un lleu somriure.
Demà resta la part més importat: la col·laboració per aprendre de l’altre que és igual que jo.
Continuarem reditant el post, segons avancem a la setmana… Però vos convide demà i el dimecres a participar d’alguna foma a #txtde.
Si volem canviar l’educació hem d’arriscar aquells que hi som a l’aula: els alumnes ja l’han canviat, només és questió d’estar en la mateixa sintònia.

Com vam comentar al seu moment, vaig convidar als companys d’aventura a realitzar les seues comentaris, ací vos deixe les aportacions de Héctor Solsona @hdfms.
La valoración que hago del uso del twitter en el aula es positiva. Sorprende la capacidad motivadora de esta tecnología para captar la atención y capacidad de trabajo del alumnado, el deseo de contribuir personalmente en una comunidad virtual con lo propios puntos de vista sobre los temas queda satisfecho mediante esta herramienta comunicativa.
Las necesidades maslowianas de pertenecia, reconocimiento y autorrealización quedan satisfechas al combinar la comunidad de conocimiento virtual,la aportación personal y el reconocimiento de la comuinidad más allá del espacio físico del aula, lo que supone una liberación espacio-temporal y al mismo tiempo una proyección en la transcendencia virtual; la aportación personal queda reconocida en el retwiteo y el marcado como favorito; por ultimo el aporte personal y creativo contribuye a la autorrealización el alumnado en tanto que ser individual único diferenciado intelilgente y sintiente.
Más concretamente la limitación de la extensión de los mensajes ofrece la posibilidad de hacer trabajar competencias de comprensión y expresión muy estrictas que permite iniciar procesos meticulosamente selectivos de la información a transmitir, separar el grano de la paja, dirigir la inteligencia a lo que importa. Por otra parte al trabajar en tiempo real se permite una evaluación instantánea, casi monitorizada, de las interacciones que se realizan en el espacio virtual y en el real, comentando los twits, marcándolos como favoritos o retwiteando los excelentes y significativos ofreciendo la posibilidad de un bucle de corrección en la inteligencia que se está desarrollando colectivamente, como los cambios de dirección de las bandadas de pájaros.
De momento no se me ocurren propuestas de mejora, sólo se me ocurre mejorar personalmente el dominio de la herramienta y la explotación de sus posibilidades para mí ignotas, todo un mundo y una praxis por descubrir.

I les de la meua companya de Devesa Carlet:
Realment, l’alumnat estava fent el mateix que podria haver-los demanat fer sobre paper, amb la diferència que a través del mòbil escrivien més i de bona gana.
Com a proposta de millora, caldria interactuar més, llegir les intervencions dels altres i no anar per lliure.

Desitge de tot cor que aquestes propostes siguen només un inici d’una construcció, d’un aprenentatge compartit. GRÂCIES:-)

Advertisements

One thought on “Compartir per Crèixer, Col.laborar per aprendre: Filosofia i Valencià amb un únic text

  1. Pingback: Es pot avaluar amb twitter al batxillerat? | Blog de la Fundació Jaume Bofill

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s