Twitter @LlegirXdirMs2 a la classe 2 on Batxillerat

twitter logo map 09

twitter logo map 09 (Photo credit: The Next Web)

La creacció del Twitter es realitza al mes d’octubre, com a un element d’interracció de l’alumnat, per realitzar un treball col·laboratiu, una millora en l’expressió, així com a l’ortogràfia.
Una de les primers interaccions, va ser que l’alumnat fora entrant al Twitter i piulara sobre els versos que més els agradava dels autors que estaven llegint a classe. Algunes idees va ser acompanyar els versos de fotogràfies, o versions musicades per anar introdúïnt poc a poc el seu ús com si fora un forum més de la classe, aquest sense hores i sense dies.
si fem una valoració de les primeres interaccions al llarg de la primera avaluació, cal dir que no va ser massives. Al llarg de la segona avaluació, que començava a final de novembre, calia fer alguna acció més engrescadora i motivadora per l’alumnat que demostrarà que la feramenta era útil per treballar a la classe.
És així com es realitza la primera pràctica de pressa d’apunts mitjançant Twitter. La pràctica es va portar només al grup que es mostrava més actiu de forma experimental. El contingut seria traballar les característiques del text narratiu. Al parlar amb l’alumnat de cóm avaluar l’activitat, se’ls presenta la rúbrica d’avaluació on es centra l’atenció en aspectes de competències lingüística de comprenssió oral, expressió escrita, tal i com podem analitzar a la rúbrica. http://sdrv.ms/Yzbzke
Per portar el seguiment dels apunts, es crea l’hashtag #txtnarrat. Amb el programa de Twitter Doc, podem trobar en un pdf totes les intervenccions relatives amb un determinat hashtag, el resultat va ser el següent.
http://www.tweetdoc.org/View/62455/txtnarrat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s